Kot je bilo načrtovano je Društvo “Zarja” Lendava dne 5. decembra v času od 12.00 do 14.00 ure, izvedla stonico in druge aktivnosti v sklopu preventivne dejavnosti s področja varnosti cestnega prometa.

V akciji so sodelovali:

  • 4 člani društva,
  • prometna patrulja PP Lendava,
  • predstavnik občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Lendava
  • predstavniki medijev in sicer MMR ( madžarski radio, ki spada pod RTV Slovenije)
  • občinski uradnik zadolžen za odnose z javnostjo.
  • promocijsko gradivo ter pobudo za izvedbo stojnice smo prejeli s strani Javne agencije RS za varnost prometa
Ciljna skupina so bili vozniki javnega prometa, ki prevažajo šoloobvezne otroke in drugi vozniki, ki s svojimi vozili vozijo svoje otroke v šolo in domov. Vsak voznik je bil preizkušen z alkotestom, vsi so bili negativni. Preizkušenih je bilo kar precej voznikov. Ob tem smo člani društva voznikom delili ustrezne zloženke in drug preventivni material. Otroci pa so na stojnici risali svoje zamisli na temo Varno v prometu brez alkohola.

Zapisal: predsednik Božo Pongrac