HRAST je naziv za drugi del četrtkove dopoldanske terapije na Enoti za zdravljenje odvisnosti od alkohola Psihiatrične klinike Ljubljana. Običajno so to tematska predavanja na temo alkoholizma za vse zdravljence enote skupaj, namen obiska članov društva ABSTINENT, dne 18. maja, pa je bil predstaviti pomen vključevanja zdravljencev v klube in društva zdravljenih alkoholikov po zaključenem bolnišničnem zdravljenju. Predstavitve smo se udeležili štirje člani društva.

V prvem delu je predsednik Ivan opisal način delovanja društva, terapevtsko dejavnost, na koncu pa še družabno dejavnost, ki prav tako pozitivno vpliva na abstinenčno kondicijo članov.

V nadaljevanju je Marta opisala pomen sodelovanja svojcev v društvu in opis podkrepila z lastno izkušnjo ter čustveno izpovedjo še ene naše članice.

Jaz sem navedel nekaj razlogov zakaj je potrebno, da se je po končanem zdravljenju dobro včlaniti v klube/društva ter navedel nekaj konkretnih primerov, ko te tako druženje rešuje.

Tomaž je razložil kako pomembno je, da se v primeru recidiva, še bolje pa ob nastopu abstinenčne krize obrneš na društvo ter ponoviš postopek zdravljenja.

Ker smo videli, da je zanimanje okrog 40 slušateljev precejšnje, smo navedli kar nekaj primerov nudenja pomoči, sodelovanja med člani, ki krepijo njihovo stabilnost in krepko prekoračili predviden čas naše predstavitve. Da je tematika zanimiva, smo ugotovili tudi po tem, da so bili na predstavitvi prisotni vsi terapevti.

Po predstavitvi smo bili povabljeni na kavo v prostor za terapevte. Da smo zadeli v center tarče, smo ugotovili po tem, da so bili zopet prisotni vsi terapevti in smo kavo ob pogovoru o naših dejavnostih pili skoraj poldrugo uro. Razmisliti velja o večkratnih takih predstavitvah, saj takih informacij terapevti v enotah ne posredujejo, oziroma zanje niti ne vedo.

Zapisal: Damjan T.