V ponedeljek, 27. junija, smo se podali raziskovat zgodovinske znamenitosti v naši bližnji okolici in sicer grad Kamen v Begunjah.

Dobili smo se ob 17. uri na parkirišču v Krpinu. Z vodičem Turističnega društva Begunje smo šli po delu Lambergove poti, ki vodi po gozdnatem pobočju mimo arheoloških najdišč Njivice in Zijavke ter Hudičevega gradiča vse do gradu Kamen. V gradu smo izvedeli marsikaj zanimivega iz njegove bogate zgodovine. Hoja ni bila naporna, trajala pa je dobro uro.

Bilo je čudovito, prisotnih je bilo kar 22 članov, veteranov in družinskih članov, ter tudi sorodniki iz Ukrajine.

Zapis: člani KZA Nova Brazda Kranj