Zveza KZA Slovenije:

  • združuje posamezna društva (skupine) zdravljenih alkoholikov,
  • prizadeva si ozaveščati javnost o zdravem načinu življenja, brez škodljive rabe psihoaktivnih snovi
  • izvaja različne preventivne dejavnosti.

Nastala je z namenom, da:

  • pomaga posameznim včlanjenim društvom pri njihovih naporih za nadaljnjo rehabilitacijo vseh članov,
  • jim nudi vso možno strokovno in organizacijsko pomoč.

Preko organizacije posameznih dogodkov si prizadeva osveščati javnost o zdravemu način življenja brez škodljive rabe psihoaktivnih substanc, saj meni, da to lahko znatno poveča kakovost našega življenja. Prav tako je naloga Zveze osveščati lokalno in širšo skupnost, da je odvisnost od alkohola družbeno zlo, ki ga je mogoče uspešno obravnavati oz. zdraviti. V začetnih stanjih že z aktivno pomočjo drugih zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev v klubih zdravljenih alkoholikov, v kasnejših stadijih pa z vključitvijo v zdravljenje bodisi v ambulantni bodisi v hospitalni obliki, ki se izvajajo v okviru specializiranih oddelkov psihiatričnih bolnišnic v Sloveniji.

Člani Zveze smo doslej sodelovali z Oddelkom za zdravljenje odvisnosti Psihiatrične bolnišnice Idrija, z nekaterimi drugimi KZA na ostalih območjih Slovenije, s klubi in združenji Klubov v tujini, predvsem v Severni Italiji, in s Svetovno zvezo klubov zdravljenih alkoholikov (WACAT). Prav tako smo v času obstoja sodelovali z javnimi mediji lokalnimi in nacionalnimi ter televizijskim centrom Koper-Capodistria.