team image

Teja Kumar

Predsednik

Podpredsednik

Janko Poklar

Člani izvršnega odbora

 • Teja Kumar
 • Ivan Lišter
 • Lucija Plahuta
 • Brane Sporiš
 • Ivan Hočevar
 • Vjekoslav Malnar
 • Miroslav Meze
 • Janko Poklar
 • Janez Škodič
 • Zlatko Velikonja
 • Božo Pongarc
 • Sašo Strman
 • Franc Lušin
 • Miranda Krašna

Člani disciplinske komisije

 • Rihard Bane
 • Ivan Furlan
 • Mihaela Grča
 • Ivan Lišter
 • Tone Škof
 • Martin Virant

Člani nadzornega odbora

 • Anton Gnidica
 • Drago Pečkaj
 • Janko Plahuta
 • Damjan Turk
 • Janez Škodič
 • Marjan Selinec