Objavljamo članek iz lokalnega časopisa Prepih iz Postojne:

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna (DZA) zaokrožuje svojo polstoletno zgodovino neprekinjenega delovanja. V decembru je ob svojem jubileju v Knjižnici Bena Zupančiča Postojna pripravilo strokovno predavanje, namenjeno članom in širši javnosti. O zamerah in odpuščanju je predavala dr. Anica Vitez Gorjanc, dr. med., specialistka  psihiatrije, skupinska analitičarka in terapevtka vedenjsko-kognitivne terapije. 

Društvo prinaša vse od ustanovitve pester nabor dejavnosti in najrazličnejše vsebine za kakovostno podporo svojim članom. K uspešnemu delovanju prispevajo tudi povezovanje in sodelovanje z Zvezo klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije,torej s širšo slovensko mrežo društev in klubov ter drugih ustanov.

Prekomerno uživanje alkohola in odvisnost od njega sta že dolgo časa očiten problem tudi v našem širšem okolju. Prebivalci v Sloveniji spadamo med tako imenovano »mokro družbo«, v kateri se tako vesele kot žalostne dogodke (najsi bodo rojstva, obletnice, življenjske prelomnice ali pa izgube najdražjih, življenjski neuspehi, razna razočaranja …) pospremi z uživanjem alkohola. Posledice alkoholizma se odražajo na zdravstvenem, socialnem in ekonomskem področju. Po mnenju stroke naj bi bilo preko dvajset odstotkov odrasle populacije (predvsem moške, v zadnjem času se povečuje tudi delež žensk) odvisne od alkohola oziroma so v skupini visoko tveganega pitja alkoholnih pijač.

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja so se v stroki razvili novi pristopi k celostni rehabilitaciji oseb, odvisnih od alkohola, in njihovim svojcem. Del tega je bilo tudi ustanavljanje klubov zdravljenih alkoholikov kot podpornih členov pri nadaljnji rehabilitaciji zdravljencev in njihovih svojcev po bolnišničnem ali ambulantnem zdravljenju. Tako je bilo sprva kot klub leta 1972 ustanovljeno tudi Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna. V oranju ledine na tem področju je svoj neprecenljivi prispevek gotovo pustila diplomirana socialna delavka Mira Lenarčič. V več kot tridesetih letih terapevtskega dela je v društvu pustila neizbrisen pečat in pomembno prispevala k njegovi širši prepoznavnosti. Ko se oziramo v preteklost, ne moremo spregledati niti doprinosa Vide Žele, višje medicinske sestre, in dr. Mirjane Damej, specialistke psihiatrije.

Pred dobrimi petnajstimi leti je društvo ostalo brez strokovnega terapevta in treba se je bilo zanesti na lastne moči. Iztok Sovdat, takratni predsednik društva, je prevzel tudi vlogo laičnega terapevta, kar je bila v naši regiji v tistem času posebnost, saj je bilo treba strokovno znanje nekako nadomestiti z izkušnjami in samopomočjo članov. Po šestih letih ga je prii vodenju društva zamenjal predsednik Janez Škodič. Svoje delo in poslanstvo laičnega terapevta stalno nadgrajuje z izobraževanji pod okriljem Zveze klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije, ki nudi društvu tudi strokovno pomoč. »Društvo trenutno deluje v dveh ‘prijateljskih skupinah’ z bogatimi izkušnjami, saj je povprečna doba popolne abstinence članov že blizu deset let. Poleg dela v terapevtskih skupinah polagamo v društvu veliko pozornost tudi izventerapevtskim dejavnostim, kot so predavanja, delavnice, izleti, pohodništvo v naravi, pikniki, obiski kulturnih prireditev in predvsem druženju z drugimi društvi oziroma klubi,« pojasni Škodič.

V petdesetletni zgodovini društva je v njem sodelovalo več kot tisoč članov iz postojnske in pivške občine, pa tudi iz širše regije. Takšna razsežnost društvo bogati in gradi njegovo prepoznavnost na lokalni, regijski in državni ravni. Tudi v prihodnje se bodo trudili za še večjo prepoznavnost in povezovanje, za detabuizacijo odvisnosti od alkohola, za ozaveščanje, da gre za bolezen, ki terja zdravljenje in rehabilitacijo. V okviru društva bodo še naprej nudili informacije in svetovanja ter pomagali pri zmanjševanju socialnih stisk, ki jih povzroča alkoholizem.
Društvo se zahvaljuje za finančno in druge vrste pomoči vsem, ki ga podpirajo – Občinama Pivka in Postojna, MDDSZEM, Zvezi KZA Slovenije za strokovno in drugo pomoč, ZD Postojna, za brezplačen prostor za terapevtske dejavnosti in ponudbo Centra za krepitev zdravja. Hvala vsem, ki jih moralno podpirajo na njihovi uspešni poti.”

Napisala: glavna urednica časopisa Prepih Ester Fidel