Zveza je v soboto, 18. marca, izvedla skupščino Zveze ob obeležitvi 15-letnice delovanja.

Dobili smo se v dopoldanskih urah v Hotelu Dvorec v Tolminu. Po uradnem delu, pregledu našega preteklega delovanja ter idej za letošnje leto smo se najedli ter odpeljali v bližnji Kobarid. Z vodičem smo si ogledali Kobariški muzej 1. sv. vojne ter izkoristili sončen dan s sprehodom na Kostnico italijanskih vojakov 1.sv. vojne.

V teh 15 letih so se seveda naredili veliki premiki in koraki v smeri oblikovanja programov glede na potrebe v okolju. S svojo promocijo, dogodki, pojavljanjem v lokalnem okolju in medijih, z osveščanjem ljudi se trudimo za detabuiziranje in destigmatiziranje alkoholizma in z njim povezanih težav pri posamezniku, dužini in družbi.

Ves čas se trudimo delati strokovno, razvijamo programe, raziskujemo in iščemo vire financiranja, da bi naše programe in pomoč razšitili na čim več občin bližje vam. Ni vedno lahko, je pa vredno. Stavek, ki ga večkrat izrečemo uporabnikom, ki pri nas poiščejo pomoč in informacije.

Zahvala gre najprej vsem 13 klubom, ki obstajanje Zveze sploh omogočajo! Menimo, da dobro sodelujemo in smo skupaj na pravi poti. Hvala tudi vsem zunanjim izvajalcem brez katerih programi ne bi obstajali v takem obsegu.

Zahvaliti se gre tudi zaposlenim v PB Idrija, ki se povabilu na skupščino Zveze vedno odzovejo. To nam vpliva zaupanje, da bomo med seboj dobro sodelovali z namenom čim boljše podpore posameznikom.

Seveda se ob omembi financiranja zahvaljujemo še MDDSZ, MZ, FIHO, AVP ter vsem OBČINAM in DONATORJEM, ki so nas do sedaj podpirali, nam zaupali in verjelI v to kar delamo.

Delamo dobro in delamo veliko, ker stisk ljudi žal ne bo nikoli zmanjkalo. Lahko pa stisko zmanjšano, omilimo in prekinemo pri posamezniku in njegovi družini.

Ni vedno lahko, je pa vredno!