Po treh letih smo ponovno vzpostavili stik s PB Idrija, z Oddelkom za zdravljenje odvisnosti od alkohola. Na Zvezi KZAS si zelo prizadevamo ozaveščati o pomenu vključevanja v klube zdravljenih alkoholikov.   

 terapevtskih skupinah poteka tako imenovala tretja – vzdrževalna faza zdravljenja, ki jo izvajamo v okviru programa socialnovarstvenega Rehabilitacija zdravljenih alkoholikov in njihovih svojcev. Strokovnjaki, zdravljenci in svojci poročajo o pozitivnih učinkih obiskovanja skupin zdravljenih alkoholikov, ki se kažejo na vseh področjih njihovega življenja.