Zveza združuje 13 društev oz. klubov zdravljenih alkoholikov, ki zvajajo program Rehabilitacija v 31 skupinah po Sloveniji. Gre za nadaljevanje zdravljenja, terapevtsko delo, ki poteka v strokovno vodenih skupinah enkrat tedensko.

Program rehabilitacija

Komu je namenjen?

  • Posameznikom, ki so v preteklosti imeli težave s tveganim in škodljivim pitjem alkohola in so že vzpostavili abstinenco.
  • Posameznikom, ki so vzpostavili abstinenco in v večini primerov zaključili bolnišnično ali ambulantno obliko zdravljenja odvisnosti od alkohola.
  • Družinskim članom.

Pogoji za vključitev v program so naslednji: uporabnik se vključi prostovoljno, sprejme in podpiše dogovor o sodelovanju ter ima vzpostavljeno abstinenco.

Program rehabilitacija

Kaj program nudi?

  • Podporo in vzdrževanje abstinence,
  • urejanje življenjskega sloga,
  • podporo pri izboljšanju partnerskih in družinskih odnosov,
  • podporo pri izboljšanju odnosov v delovnem in socialnem okolju.
  • osebnostno rast.

Pred vključitvijo v program se s posameznikom in svojcem izvede enega ali več individualnih srečanj.

V skupinah uporabniki s pomočjo terapevtke ali terapevta prevzemajo in utrjujejo nove življenjske vzorce, vztrajajo pri abstinenci, ohranjajo pridobljene veščine ter se medsebojno podpirajo v novem življenjskem slogu.

Izvajajo se tudi skupnostne oblike dela kot izventerapevtke dejavnosti, ki so namenjene učenju drugačnih veščin preživljanja prostega časa, pridobivanju novih izkušenj ter širjenju znanj ter socialnega kroga. Posamezniki se udeležujejo pohodov, piknikov, kulturnih prireditev, se družijo z drugimi skupinami iz Slovenije, idr. 

Program rehabilitacija

Kontakti klubov oz. društev zdravljenih alkoholikov

Klub zdravljenih alkoholikov Tolmin

predsednik:
Ivan Lišter

terapevt:
Teja Kumar, univ. dipl. soc. del.

Nika Štulc Zornik, univ. dipl. soc. del.

031 479 296

Društvo za zdravo življenje Nova Gorica

predsednik:
Lucija Plahuta

terapevt:
Maja Cuder, dipl. soc. del.

041 359 499

Klub zdravljenih alkoholikov Idrija

predsednik:
Brane Sporiš

terapevt:
Patricija Kofol, mag. soc. del.

041 535 397

Društvo ABSTINENT Vipavske doline

predsednik:
Ivan Hočevar

terapevt:
Tomaž Makovec, dipl. zdravstvenik

051 337 347

Društvo za psihosocialno pomoč Pluton Ajdovščina

predsednik:
Miranda Krašna

terapevt:
Miranda Krašna, univ. dipl. soc. del., spec. psihoterapije

031 417 244

Klub zdravljenih alkoholikov Cerknica

predsednik:
Vjekoslav Malnar

terapevt:
Polona McPartlin, psihoterapevt II. stopnje

mag. Majda Vrh, mag. znanosti

041 824 047
041 710 543

Klub zdravljenih alkoholikov Logatec

predsednik:
Miroslav Meze

terapevt:
Mag. Majda Pučnik, univ. dipl. soc. del., sistemska psihoterapevtka

041 419 079

Društvo zdravljenih alkoholikov Ilirska Bistrica

predsednik:
Janko Poklar

terapevt:
Jasmin Tomažič, zdr. tehnik

040 683 015

Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna

predsednik:
Janez Škodič

terapevt:
Polona McPartlin, psihoterapevt II. stopnje

041 824 047

Društvo KORAK Obala

predsednik:
Zlatko Velikonja

terapevt:
Ingrid Kristančič Šömen, dipl.soc.del.

070 388 310

Društvo za pomoč v stiski Zarja Lendava

predsednik:
Božo Pongrac

terapevt:
Franjo Kolarič, Marija Horvat

031 477 236

Klub zdravljenih alkoholikov Nova Brazda Kranj

predsednik:
Sašo Strman

terapevt:
Bogdan Čufar, univ. dipl. soc. del.

031 883 780

Klub Zarja Ribnica

predsednik:
Martin Virant

terapevt:
Nina Levstek, univ. dipl. soc. del.

031 567 481, 01 320 44 22