Program nudi brezplačno strokovno pomoč in anonimno svetovanje o škodljivi rabi alkohola in drugih drog. Izvaja se od Posočja do Krasa: v Bovcu, Tolminu, Idriji, Novi Gorici, Ajdovščini in Ilirski Bistrici.

Program Svetovalnica

Komu je namenjen?

  • Posameznikom, ki želijo informacije in svetovanje o škodljivi rabi ter posledicah alkohola, marihuane, tobaka in drugih drog.
  • Osebam, ki so se znašle v socialni stiski zaradi alkoholizma in/ali uporabe drugih psihoaktivnih snovi.
  • Osebam, ki so končale bolnišnično oziroma ambulantno zdravljenje in niso uspele vzpostaviti trajnejše abstinence.
  • Uporabnikom, ki obiskujejo skupine klubov zdravljenih alkoholikov in imajo spodrsljaj, s ciljem, da se prepreči recidiv.
  • Ožjim družinskim članom oz. drugim posameznikom, ki so pomembni za osebo.
Program Svetovalnica

Kaj program nudi?

  • Informativne razgovore za vse posameznike, ki želijo več informacij o škodljivi rabi alkohola in drugih drog.
  • Svetovalne in motivacijske razgovore za osebe, ki imajo težave s tvegano in škodljivo rabo alkohola, drugimi drogami ter za njihove svojce.
  • Izobraževanja in ozaveščanje javnosti o posledicah škodljive rabe dovoljenih in prepovedanih drog (šole, delovne organizacije, lokalne skupnosti,…).
Program Svetovalnica

Urniki svetovalnic in kontakti

Svetovalnica je dostopna najmanj 6 ur dnevno ter po dogovoru izven urnika Svetovalnic.

TOLMIN

Pisarna ZKZA
Trg 1. Maja 8

Kontakt:
Teja Kumar, univ. dipl. soc. del.
031 479 296

ponedeljek: 8:00 – 14:00
sreda: 9:00 – 15:00
četrtek: 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
petek: 8:00 – 14:00

BOVEC

“Buncova hiša”
Trg golobarskih žrtev 3,
mala sejna –
1. nadstropje

Kontakt:
Teja Kumar, univ. dipl. soc. del.
031 479 296

torek: 8:00 – 14:00

IDRIJA

Prostori CSD Idrija
Vojkova ulica 2

Kontakt:
Iris Ohojak, univ. dipl. ped.
031 493 643

Izvaja se vsak drugi torek
med 15:00 – 18:00.

NOVA GORICA

Skupna informacijska pisarna za področje sociale in zdravstva
Gradnikove brigade 63

Kontakt:
Iris Ohojak, univ. dipl. ped.
031 493 643

petek: 8:00 – 14:00

Vlasta Birsa, dipl. soc. del.
051 678 151

sreda: 9:00 – 12:00

AJDOVŠČINA

Krajevna skupnost Ajdovščina
Gregorčičeva 17

Kontakt:
Miranda Krašna, univ. dipl. soc. del., spec. psihoterapije
031 417 244

ponedeljek: 13:00 – 19:00

ILIRSKA BISTRICA

Gregorčičeva 2

Kontakt:
Jasmin Tomažič, zdr. tehnik
040 683 015

torek: 14:00 – 17:00
petek: 9:00 – 12:00

KOPER

Krajevna skupnost Žusterna
Dolga Reber 5, 6000 Koper

Kontakt:
Ingrid Kristančič Šömen, dipl. soc. del.
070 388 310

Srečanje po dogovoru