Program je razdeljen na dva dela in sicer na preventivo v šolah s programoma “Effekt” in “Izštekani” ter preventivo v srednjih šolah s programom “Boys and girls Plus”. Smisel preventivnih delavnic je, da se izvajajo čim bolj kontinuirano.

Šolski preventivni program

Komu ja namenjen?

Program “Izštekani” je namenjen predvsem šolarjem v zadnji triadi, čeprav lahko z nekaterimi delavnicami zajamemo že mlajše otroke in sicer v petem in šestem razredu.

Program »Effekt« je namenjen staršem teh učencev.

Program Boys and girls Plus« je namenjen srednješolcem prvih dveh, pa tudi 3. letnikov.

Šolski preventivni program

Kaj program nudi?

Program za osnovne šole “Izštekani” zajema 12 različnih delavnic, ki med seboj niso povezane, imajo pa skupni imenovalec. Otroka želimo spodbuditi k lastnemu razmišljanju, poglobitvi vase, krepitvi njegove samopodobe idr.

Delavnice so zanimive, ker se izvajajo na različne načine od klasičnega pogovora v krogu, do igre vlog, izdelava plakata, kviz, ogled kakšnega filmčka, … Otroci dobijo nekatera znanja, ki jih lahko uporabijo v vsakdanjih situacijah:

  • kako se spopadati s problemi in jih reševati,
  • kako zavzemati svoje stališče,
  • kako se obnašati v različnih situacijah v svoji vrstniški družbi,
  • kako odločno reči ne.

Program za starše »Effekt« nudi krajša predavanja. Namen je vzpodbuditi starše, da tudi sami začnejo razmišljati o škodljivi rabi alkohola in načinih, kako z dobrim vzgledom vzgojiti zdrave otroke in mladostnike.

Program za srednješolce »Boys and girls Plus« je sestavljen iz 6 enot, ki se vsebinsko dopolnjujejo. Poteka tako, da najstniki preko kratkih filmčkov spoznavajo različne like in njihove zgodbe. Po ogledu skupaj o njih spregovorijo, se opredelijo in s pomočjo izvajalca razvijajo svoja stališča.

Program temelji na treh stebrih:

  • izboljšanje informacij, saj mladi preko različnih kanalov dostopajo do številnih informacij, ki pa včasih tudi niso pravilne,
  • spodbuja razvoj zdravih stališč in s tem zdravega življenjskega sloga.
  • razvoj življenjskih veščin s katerimi krepijo samozavest in ter veščine za spopadanje z izzivi, kot sta pritisk vrstnikov in socialni vpliv.