V ponedeljek, 30. januarja, smo imeli letno skupščino društva. Predsednik Ivan Hočevar je pozdavil vse prisotne in nadaljeval z predlaganim dnevnim redom.

Podal je finančno in vsebinsko poročilo za leto 2022. Leto, ki je bilo za nas posebno, saj smo v uporabo dobili prostore za delovanje društva in možnost širjenja programa ter odločbo – status Humanitarne organizacije.
Predstavil je plan dela za leto 2023 kjer je, v okviru terapevtskega dela, novost SVETOVALNICA. Namenjena je individualnim pogovorom članom društva, kot tudi zunanjim uporabnikom, ki potrebujejo pomoč zaradi težav z odvisniškimi vedenji oziroma na področju duševnega zdravja.

Člani so soglasno sprejeli poročilo za leto 2022 kot tudi plan dela za leto 2023.

Ob tej priložnosti smo čestitali našemu članu Zdravku in mu podelili priznanje za 13 let uspešne abstinence.

Še nadalje bomo sledili cilju, ki je zaobjet v našem geslu in predstavlja moto našega delovanja ter se glasi:
“SKUPAJ DO KVALITETNEJŠEGA IN POLNEGA ŽIVLJENJA – BREZ ALKOHOLA.”

Napisali: člani društva Abstinent