V soboto, 23. marca 2024, smo uspešno izvedli skupščino Zveze in sicer v Dvorani KS Osek-Vitovlje v okolici Šempasa. Dvorano smo zaposlene s spomočjo prostovoljcev in članov društev okrasili in pripravili za srečanje. V dopoldanskih urah se je zbralo 47 članov iz 13-ih društev oz klubov zdravljenih alhoholikov ter predstavniki (zaposleni) iz PB Idrija. Po uradnem delu nas je predsednik Društva Zarja Lendava Božo Pongrac popeljal na oddih na Trinidad-Tobago, kjer je preživel nekaj tednov v letošnjem januarju.

Zahvala gre vsem posameznikom, ki ste pomagali pri pripravah na ta dogodek! Zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki sploh omogočajo delovanje programa Rehabilitacija. V lanskem letu smo beležili 59 prostovoljcev, ki so opravili nekaj manj kot 7000 prostovoljskih ur. Terapevtska srečanja vodijo terapevti, ki so zaslužni, da so skupine strokovno vodenje in da rehabilitacija članov poteka čim bolje. Terapevti, kljub mnogim izzivom pri svojem delu, vztrajajo in opravijo marsikatero prostovoljno uro tudi sami. Hvala tudi njim za svoj prispevek in požrtvovalnost.

Zahvaliti bi se tudi zaposlenim v PB Idrija, ki so dopoldne preživeli v naši družbi ter nam podali nekaj informacij glede zdravljenja in nadaljnega skupnega sodelovanja. Vaša strokovna pomoč in sodelovanje nam veliko pomenita in doprinašata h kvaliteti dela, ki ga opravljamo.

Za konec bi se zahvalili še našrim financerjem, brez katerih programov ne bi bilo: MDDSZMZFIHOAVP, OBČINE in DONATORJI.

 

“Vse, kar neguješ, raste” je naš moto, ki se je tudi tokrat izkazal za pravega. Če negujemo naše odnose in smo medsebojno solidarni lahko s skupnimi močni dosežemo veliko!

Ekipa Zveze