V okviru Festivala duševnega zdravja Goriške 2022, so na NIJZ spodbudili dogodek “Živa knjižnica” z namenom obeležiti mednarodni dan duševnega zdravja, ki je 10. oktober. V novembru se jim je pridružila tudi vsebina odvisnosti in zasvojenosti, saj je mesec november mednarodni mesec ozaveščanja na tem področju.

Dogodek “Živa knjižnica” je bil prvi tovrstni dogodek v Tolminu. Izvedel se je v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, v četrtek 17. novembra od 17.00 do 19.00 ure.

V “živi knjižnici” so obiskovalci imeli priložnost prebrati “žive knjige” – spregovoriti z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju ali so premagale zasvojenost z alkoholom. Živa knjižnica deluje kot katerakoli druga knjižnica, le da so knjige ljudje; »preberete« pa jih tako, da se z njimi pogovarjate. Nudi konkretno možnost v živo srečati se s predstavniki družbeno ogroženih skupin, ki se v svojem življenju soočajo s stigmatizacijo in so pripravljeni govoriti o svoji izkušnji ter jo deliti z obiskovalci knjižnice.

Ob 18.00 uri smo izvedli okroglo mizo, na kateri so bili predstavnica SOPE, predstavnica Centra za duševno zdravje Tolmin, predstavnica CSD Tolmin, predstavnici KZA Tolmin Ter Zveze KZA Slovenije ter predstavnica programa MIRA in OE NIJZ Nova Gorica. Odgovarjali smo na zastavljena vprašanja moderatorke Andrejke Prijon ter na vprašanja udeležencev dogodka. Predstavljeni so bili tudi viri pomoči, podporne službe in programi, ki so v našem lokalnem okolju na voljo.

Vabilo najdete tukaj.

Dogodek je objavljen tudi na spletni strani MIRA.