Delovanje zveze je usmerjeno v ozaveščanje, informiranje ter »izobraževanje« širše javnosti o tvegani in škodljivi rabi psihoaktivnih snovi ter o problematiki alkoholizma in drugih zasvojenosti.

Preventiva v lokalni skupnosti

Komu je namenjen?

Vsebine so namenjene širši javnosti v različnih lokalnih okoljih, s poudarkom na tem, da se zajame čimbolj raznolike skupine prebivalstva (starejše, mladostnike, starše, ranljive skupine itd.).

Preventiva v lokalni skupnosti

Kaj program nudi?

  • Predavanja za širšo javnost z različnimi tematikami, ki so povezane s škodljivo rabo alkohola in drugih drog.
  • Predavanja s področja varovanja duševnega zdravja posameznika in širše družbe.
  • Okrogle mize, ki so povezane s problematiko zasvojenosti ali prekomerne uporabe psihoaktivnih snovi.
  • Izvedba tematskih delavnic za različne ranljive skupine prebivalstva (starejši, osebe s posebnimi potrebami itd.)
  • Informacijsko gradivo s katerim predstavljamo pomen in smisel naših programov in je dostopno v različnih institucijah na javnih mestih.
  • Predstavitev programov z ozaveščanjem o zdravem in treznem načinu življenja na različnih dogodkih, izvedba stojnic in sodelovanje pri nacionalnih preventivnih akcijah.